Jolanda Buter (MDF T&C)

Vision

Growing up in the time of the cold war period I got convinced that positive change only can occur by listening to the deeper wisdom of people. Knowledge is there but it needs the right questions to explore and make it useful for each. For me it is important that people and especially professionals develop the art of listening and questioning so they can make the connection and create the collaborative understanding when guiding meetings, designing their conferences and set up their workshops. According to me this simple but very complex art leads to break the fixed patterns caused by the many assumptions guiding us. Many teams, organisations and communities are stucked in their potential to reach their excellence because of the assumptions not being questioned.

Collaborative work

However, being a farmers daughter, I believe in making such an art very practical, and reach professionals very practical tools, so they can make ‘their hands dirty in the clay’. I especially work with the tools and methodologies supported by research.  Participants in my workshop can easily explore these further by undertaking own research or by participating in the existing thematic communities of practice!

My facilitation enables to explore the 1+1 = 3 in groups, with the use of a logic set up of skills and related tools. It offers a framework for design, a variety of methods and methodologies maintaining self confidence to work with these.

Some facts

I offer more than 20 years experience in leading professionals in teams and work groups as a facilitator or in training. Since 2007 through MDF Training and Consultancy.

In the course of my professional life I have managed a great number of workshops and training in Europe,  Africa, Asia and Latin America, for government departments, European agencies and international organizations, project groups and partnerships, private companies, and civil society organisations.

As learning and development expert  in MDF, I work mainly in international cooperation and steer for change processes in multi partner projects and programmes.

Visie

Opgroeien in de tijd van de koude oorlog betekende voor mij dat  ik er van overtuigd raakte dat positieve verandering alleen kan plaatsvinden door te luisteren naar de diepere wijsheid van mensen. De kennis is er, maar het heeft de juiste vraag stelling nodig om haar te verkennen en bruikbaar te maken. Voor mij is het belangrijk dat mensen en vooral professionals zich ontwikkelen in de kunst van het luisteren en de juiste vragen stellen. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen dán de verbinding kunt maken en kunt putten uit de kennis en uitmuntendheid die altijd aanwezig is in groepen mensen.

Het beheersen van deze kunst is voor de professional vooral noodzakelijk bij bijeenkomsten, het ontwerpen van conferenties en het opzetten van workshops. Volgens mij is deze eenvoudige kunde, een kern instrument om vaste patronen te doorbreken. Indien ze niet doorbroken worden leiden ze tot spanning en conflict.

Samenwerken

Echter, ook als vrouw opgegroeid op een tuindersbedrijf in Noord-Holland, geloof ik in het praktische werk en leren. Als professional moet je de juiste hulpmiddelen hebben en niet ervoor terugdeinzen om je handen uit de mouwen te steken. Dus ik faciliteer met  werkinstrumenten met logische vraagstellingen en proces stappen. Ik gebruik bestaande methodieken als raamwerk die je als deelnemer gemakkelijk zelf verder kunt onderzoeken.

Enkele feiten

Ik bied meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van professionals in teams en werkgroepen als facilitator of in opleiding.

In de loop van mijn professionele leven heb ik een groot aantal workshops en trainingen gegeven in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Klant groepen waren ministeries, Europese agentschappen, VN organisaties, projectgroepen en internationale maatschappelijke organisaties. Sinds 2012 ben ik gecertificeerd als professioneel facilitator door IAF.

Verder werk ik vanuit MDF Training en Consultancies. MDF is een non for -profit onderneming, gespecialiseerd in managementontwikkeling in de internationale ontwikkelingssector

Het bericht Jolanda Buter (MDF T&C) verscheen eerst op Facilitation Academy.