Harry Barendse

Wat neemt Harry mee

Harry Barendse ondersteunt bedrijven en organisaties bij het oplossen van problemen en het plannen van verandertrajecten. Dat doet hij als zelfstandige en als partner in Goldratt Implementation Group Europe (GIG).

Aan TIAS Business School onderwijst hij, als gastdocent, MBA studenten in het onderdeel Organizational Consulting.

In zijn huidige werk voor GIG en TIAS en tijdens de trainingen voor Facilitation Academy neemt hij zijn ervaring als directeur van verschillende IT organisaties en zijn jarenlange ervaring met consulting mee.

Harry’s visie

Een investering in de tijd die het kost om de dingen goed te overdenken betaalt zich doorgaans dubbel en dwars terug. Door logisch en gestructureerd te denken kunnen we grootse dingen bereiken; complexe situaties worden verhelderd, vrijwel alle barrières kunnen doorbroken worden, conflicten worden opgelost en organisaties kunnen floreren. Dit is echter alleen mogelijk wanneer zowel het individu als de groep zowel tijdens het proces als bij het beoogde resultaat in harmonie zijn met de inhoud.